Alu kola Alu kola
777 465 460
0 Kč

Použití alu kol a údržba

1. Disky mohou být montované jen autorizovaným servisem.
2. Před samotnou montáží je potřeba zkontrolovat:
- jestli disky nenesou známky mechanického poškození
- jestli jsou vhodné na Váš vůz (disk přiložte bez pneumatiky k montážní části vozidla, pohybu disku nesmí bránit žádná mechanická překážka)
- jestli se shodují s modelem disků, které jste si objednali
3. Před nasazením pneumatik na disky je potřeba prověřit balanc disků na vyvažovacím přístroji.
4. Před montáží disků na automobil je potřeba zbavit povrch disků a montážních ploch automobilu případných nečistot.
5. Po ujetí 50 – 100 km je potřeba zkontrolovat utažení montážních šroubů či matic.
6. Disky je potřebné ošetřovat pouze čistou vodou. Nesmí být použito žádných chemických přípravků, jelikož mohou způsobit narušení povrchové úpravy disků, a tím disk znehodnotit. Při čištění nepoužívejte žádné pomůcky s tvrdým povrchem, aby nedošlo k mechanickému poškození disku.
7. Disky se nesmí skladovat ve vlhkých a nevětraných prostorách, aby nedošlo k jejich oxidaci.
8. Hliníkové disky s povrchovou úpravou „+ leštění” a „chrom” nejsou vhodné pro zimní použití z důvodu možného narušení agresivní solí.
9. Při nedodržení těchto pokynů může dojít k znehodnocení disků.

V případě porušení uvedených postupů Vám nebude případná reklamace uznána.